Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Ronneby 2000 3,4
Ronneby 2002 3,4
Ronneby 2004 3,4
Ronneby 2006 3,5
Ronneby 2008 5,0
Ronneby 2010 5,1
Ronneby 2011 5,4
Ronneby 2012 5,5
Ronneby 2013 5,5
Ronneby 2014 5,5
Ronneby 2015 5,6
Ronneby 2016 5,8
Ronneby 2017 5,9
Ronneby 2018 5,9
Datakälla: SCB

Kommentar

Samtliga kommuner har skyddad natur. Andelen skyddad natur har ökat betydligt bland ekokommunerna sedan år 2000 och ligger nu på knappt sex procent i snitt. I fjorton ekokommuner är mer än tio procent av totalarealen skyddad. Störst andel skyddad natur bland ekokommunerna har Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö och Trosa.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06