Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Norrtälje 2000 1,2
Norrtälje 2002 1,4
Norrtälje 2004 1,5
Norrtälje 2006 1,5
Norrtälje 2008 1,6
Norrtälje 2010 2,3
Norrtälje 2011 2,4
Norrtälje 2012 2,5
Norrtälje 2013 2,5
Norrtälje 2014 2,6
Norrtälje 2015 2,7
Norrtälje 2016 2,8
Norrtälje 2017 2,9
Norrtälje 2018 2,8
Datakälla: SCB

Kommentar

Samtliga kommuner har skyddad natur. Andelen skyddad natur har ökat betydligt bland ekokommunerna sedan år 2000 och ligger nu på knappt sex procent i snitt. I fjorton ekokommuner är mer än tio procent av totalarealen skyddad. Störst andel skyddad natur bland ekokommunerna har Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö och Trosa.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06