Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: SCB

Kommentar

Samtliga kommuner har skyddad natur. Andelen skyddad natur har ökat betydligt bland ekokommunerna sedan år 2000. I omkring hälften av ekokommunerna är minst tre procent av totalarealen skyddad som nationalpark, naturreservat eller biotopskyddsområde. I femton ekokommuner är mer än tio procent av totalarealen skyddad. Störst andel skyddad natur bland ekokommunerna har Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö och Solna. Den största arealen totalt bland Sveriges kommuner finns i Jokkmokk. Sala kommun ökade mest 2016, från 1,6 procent till 5,1 procent skyddad yta.

Tillståndsklassning

  >12 %
  6,0–12 %
  3,0–6,0 %
  1,0–3,0 %
  <1,0 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-06