Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: SCB

Kommentar

Samtliga kommuner har skyddad natur. Andelen skyddad natur har ökat betydligt bland ekokommunerna sedan år 2000 och ligger nu på sex procent i snitt. I femton ekokommuner är mer än tio procent av totalarealen skyddad. Störst andel skyddad natur bland ekokommunerna har Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö och Solna.

Tillståndsklassning

  >12 %
  6,0–12 %
  3,0–6,0 %
  1,0–3,0 %
  <1,0 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-09-20