Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Askersund 2000 2,7
Askersund 2002 2,7
Askersund 2004 2,7
Askersund 2006 2,9
Askersund 2008 2,8
Askersund 2010 3,3
Askersund 2011 3,4
Askersund 2012 3,4
Askersund 2013 3,4
Askersund 2014 3,5
Askersund 2015 3,6
Askersund 2016 3,7
Askersund 2017 3,7
Askersund 2018 3,8
Datakälla: SCB

Kommentar

Samtliga kommuner har skyddad natur. Andelen skyddad natur har ökat betydligt bland ekokommunerna sedan år 2000 och ligger nu på knappt sex procent i snitt. I fjorton ekokommuner är mer än tio procent av totalarealen skyddad. Störst andel skyddad natur bland ekokommunerna har Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö och Trosa.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06