Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Ale 2000 1,3
Ale 2002 1,9
Ale 2004 2,2
Ale 2006 2,3
Ale 2008 2,4
Ale 2010 3,0
Ale 2011 3,1
Ale 2012 3,4
Ale 2013 3,4
Ale 2014 3,4
Ale 2015 3,4
Ale 2016 4,7
Ale 2017 5,0
Ale 2018 5,1
Datakälla: SCB

Kommentar

Samtliga kommuner har skyddad natur. Andelen skyddad natur har ökat betydligt bland ekokommunerna sedan år 2000 och ligger nu på knappt sex procent i snitt. I fjorton ekokommuner är mer än tio procent av totalarealen skyddad. Störst andel skyddad natur bland ekokommunerna har Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö och Trosa.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06