Miljöcertifierat skogsbruk

Nyckeltalet visar andelen FSC-certifierad skog i kommunerna. Certifieringen innebär att skogar brukas och avverkas ansvarsfullt enligt FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet.

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Andel FSC-certifierat skogsbruk

SEKOM-medel
Datakälla: Svenska FSC, SCB

Kommentar

FSC redovisar inte längre kommunvisa uppgifter. De senaste tillgängliga siffrorna från FSC är från 2011. Mellan 2006 och 2011 ökade andelen FSC-certifierat skogsbruk bland ekokommunerna. År 2011 var drygt 40 procent av den produktiva skogen certifierad. Motsvarande siffra för hela landet var då 52 procent.

Ekokommunerna Älmhult, Laxå, och Hällefors har över 75 procent certifierad skog enligt rapporterade uppgifter.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-06