Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som föregående år, 15 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi.

Sex ekokommuner når redan idag målet. Allra bäst till ligger Gävle, 42 procent, och Munkfors, 41 procent av åkermarken odlas ekologiskt.

Tillståndsklassning

>30 %
20–30 %
10–20 %
<10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-25