Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ökade något under 2016 och ligger nu på knappt 15 procent. Ekokommunerna Munkfors, Gävle, Karlstad, Orsa samt Kungälv har alla över 30 procent ekologisk åkermark. I Munkfors är det nästan hälften av åkermarken som odlas ekologiskt. Den största ekologiska åkerarealen bland ekokommunerna finns på Gotland samt i Karlstad och Enköping.

Tillståndsklassning

 Förslag till mål >30 %
  20–30 %
  10–20 %
  <10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-12