Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som föregående år, 15 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Tio ekokommuner når redan idag målet. Allra bäst till ligger Ludvika där 87 procent av åkermarken odlas ekologiskt, därefter kommer Nordanstig på 55 procent.

Tillståndsklassning

 Nationellt inriktningsmål >30 %
  20–30 %
  10–20 %
  <10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-06-05