Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Strömstad

Västtrafik som kör kollektivtrafiken i Strömstad kan inte leverera siffror för enskilda kommuner. Uppger att andelen förnyelsebara bränslen är 90 % för landtransporter.

Andelen 2017 var 96 procent av fordonskilometrarna, samma som avan att det inte är specifikt för Strömstad gäller för hela regionen. Men det exklusive fartygstrafiken, där det är cirka 4 procent förnybar.Samma förusättningar gäller för 2018, siffrorna gäller hela regionen.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna, dock avtog ökningen 2018 och ligger nu på 87 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från inget förnybart alls till 100 procent förnybart. 32 kommuner kör på helt förnybart, vilket är fyra fler än 2017.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-08-29