Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Solna

Statistiken kring andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken baseras på siffror från trafikförvaltningen hos Stockholms läns landsting (som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län).

Statistiken gäller endast andel förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken på land, då Solna inte har någon vattenburen kollektivtrafik.

Sedan 2017 drivs all spårtrafik med SL med ren el från förnybara källor. Vid årsskiftet 2016/2017 fasades även det sista fossila bränslet ut från busstrafiken.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna, dock avtog ökningen 2018 och ligger nu på 87 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från inget förnybart alls till 100 procent förnybart. 36 kommuner kör på helt förnybart, vilket är sju fler än 2017.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-02-03