Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna. Sedan 2016 är i snitt 85 procent av kollektivtrafiken förnyelsebar. Resultatet varierar dock stort mellan olika kommuner. Vissa kör fortfarande nästan helt på fossila bränslen medan 18 kommuner helt övergått till förnybart.

Tillståndsklassning

  >99 %
  90–99 %
  70–90 %
  50–70 %
  <50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-08