Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hörby

Under år 2015 hade Skånetrafikens bussar som går genom Hörby kommun 39,7 % förnyelsebar energi i sitt bränsle. Drivmedel som används för kollektivtrafiken som går genom Hörby var 2015: Diesel (782 241 L), RME/FAME/Biodiesel (303 363 L) samt biogas (174 435 Nm3)

För den allmänna kollektivtrafiken för hela Skåne hade bränslemixen 70 %. Här räknas allt från tåg till bussar in.

För den allmänna kollektivtrafiken i hela Skåne 2018 hade bränslemixen 85%.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna, dock avtog ökningen 2018 och ligger nu på 87 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från inget förnybart alls till 100 procent förnybart. 36 kommuner kör på helt förnybart, vilket är sju fler än 2017.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-02-03