Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hörby

Under år 2015 hade Skånetrafikens bussar som går genom Hörby kommun 39,7 % förnyelsebar energi i sitt bränsle. Drivmedel som används för kollektivtrafiken som går genom Hörby var 2015: Diesel (782 241 L), RME/FAME/Biodiesel (303 363 L) samt biogas (174 435 Nm3)

För den allmänna kollektivtrafiken för hela Skåne hade bränslemixen 70 %. Här räknas allt från tåg till bussar in.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna. Sedan 2017 är i snitt 90 procent av kollektivtrafiken förnyelsebar. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 25 till 100 procent. 20 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-26