Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gotland

Andelen förnybara drivmedel är dels 7 % RME i all diesel MK1 som säljs på Gotland, dels lokalproducerad biogas som används i stadsbussarna. En ökning av andelen förnybara drivmedel sker först när det blir dags för nya fordon. Under 2017 körde fem nya bussar i landsbygdstrafiken på HVO 100, vilket gav ett tillskott i andelen förnybart då,
men det övergavs 2018 av kostnadsskäl.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna, dock avtog ökningen 2018 och ligger nu på 87 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från inget förnybart alls till 100 procent förnybart. 32 kommuner kör på helt förnybart, vilket är fyra fler än 2017.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-08-29