Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Strömstad

Data för antal resor härrör från mängden stämplingar vilket inte är exakt antal resande utan just hur många gånger som någon har visat ett färdbevis.Invånarna i Strömstad var 2016 13 079 peroner och stämplingarna var 272 000 stycken.

2018 13128 personer (171231) 247 000 resor 18,8. Men i genomsnitt i regionen betalas 20% av resor i appen To Go, Gör ett antagande och lägger på det vilket ger 22,6.

2019 (181231) 13253 personer.Resorna var under året 361 000 men det avser endast linjer inom kommuner, startar eller slutar de utanför kommer de resorna inte med. Verkligt tal bör bli betydligt högre. Ett bättre system för att räkna digitalt köpta resor används nu.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 579 resor per invånare. För 2018 har betydligt färre kommuner rapporterat in vilket beror på att dessa uppgifter för många kommuner ännu inte har publicerats. Dock kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Även att det är olika kommuner som har rapporterat in påverkar medelvärdet. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2017 och 2018 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Huddinge och Haninge (saknas dock uppgifter för flera Stockholms kommuner som brukar ligga i toppen). Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13