Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar resande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik

SEKOM-medel
Hylte
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner. Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2015 och 2016 ökar antalet kollektivresor.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Tillståndsklassning

  >150 resor/inv
  100–150 resor/inv
  50–100 resor/inv
  25–50 resor/inv
  <25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-08-25