Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Mätområde Datum Värde (resor/inv)
Hallsberg 2016 20
Hallsberg 2017 20
Hallsberg 2018 20
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hallsberg

Det som går att ta fram är hur många som stiger ombord på bussar inom Hallsbergs kommun. Vi har dock inte säkra uppgifter om antal som kliver på tågen. Tidigare har vi använt uppgifter från incheckningar på perrongvalidator som finns vid stationen, men sedan några år tillbaka används inte dessa som de ska och skulle vi använda dessa värden skulle uppgifterna bli helt felaktiga.
Antal påstigande resenärer på bussar är 326 238 st år 2018. Motsvarande värden 2017 är 323 152 och 2016 var värdet 309 910.
Delat med antal invånare ger dessa värden 20,4 påstigande på bussar per invånare 2018 (20,3 år 2017 och 19,8 år 2016).

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 579 resor per invånare. För 2018 har betydligt färre kommuner rapporterat in vilket beror på att dessa uppgifter för många kommuner ännu inte har publicerats. Dock kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Även att det är olika kommuner som har rapporterat in påverkar medelvärdet. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2017 och 2018 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Huddinge och Haninge (saknas dock uppgifter för flera Stockholms kommuner som brukar ligga i toppen). Därefter kommer Borås.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08