Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gävle

Resandet vid Centrumhållplatsen ökar med 10 % för helår 2018. Det innebär att vi har hämtat hem tappet vi hade under ombyggnationerna 2017 och ligger nu över 2016 års resande.
Under 2017 har en stor ombyggnation av busshållplatserna i centrala genomförts, bland annat för att tillgänglighetsanpassa hållplatserna och bygga större busskurer med väderskydd. Alla busshållplatser flyttades tillfälligt under den tiden.Det kan vara en anledning till att det kollektiva resandet minskat under 2017.
Källa Susanna Paugart Schöldström Nettbuss Stadsbussarna

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 10 till 578 resor per invånare. Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2016 och 2017 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Solna och Tyresö.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-25