Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Borås

I Borås kommun 2018 skedde 15,34 miljoner resor med kollektivtrafiken, det kan se ut som en ökning med 4 % vilket motsvarar det årliga målvärdet. Men under 2018 skedde en förändring av mätmetoderna i stadstrafiken, där man nu mäter antal passagerare istället för antal stämplingar. Det gör att ökningen i stadstrafiken blev 15,7%. (ca 70% av resenärerna stämplar i Borås stadstrafik. Övriga har ofta ToGo biljetter i mobilen eller andra giltiga färdbevis men stämplar inte.)
Om man istället jämför fjärde kvartalet 2017 mot samma period 2018 kan man se att den faktiska ökningen i stadstrafiken är 5,6%. Den ökningen beror till stor del på de fria skolkorten som gymnasieungdomarna nu får samt den sommarkortssatsning som Västra Götalandsregionen gjorde där alla ungdomar fick åka gratis. Dessa gymnasiekort står för över 10% av resandeökningen.
I övrigt har man gjort marknadsföringskampanjer som kan ha haft effekt på resandeökningen och det har också sker en liten ökning av antalet som åker med periodkort.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 579 resor per invånare. För 2018 har betydligt färre kommuner rapporterat in vilket beror på att dessa uppgifter för många kommuner ännu inte har publicerats. Dock kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Även att det är olika kommuner som har rapporterat in påverkar medelvärdet. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2017 och 2018 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Huddinge och Haninge (saknas dock uppgifter för flera Stockholms kommuner som brukar ligga i toppen). Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-02-03