Koldioxidutsläpp från industrin

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Nyckeltalet omfattar utsläpp från industriprocesser, förbränning inom industrin för energiändamål, raffinaderier och utsläpp från bränslehantering.

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Mätområde Datum Värde (ton/inv)
SEKOM-medel 1990 1,9
SEKOM-medel 2000 1,8
SEKOM-medel 2005 1,6
SEKOM-medel 2010 1,4
SEKOM-medel 2011 1,3
SEKOM-medel 2012 1,3
SEKOM-medel 2013 1,2
SEKOM-medel 2014 1,1
SEKOM-medel 2015 1,1
SEKOM-medel 2016 1,2
Ale 1990 0,7
Ale 2000 1,1
Ale 2005 2,2
Ale 2010 2,1
Ale 2011 2,1
Ale 2012 2,0
Ale 2013 2,0
Ale 2014 2,0
Ale 2015 2,1
Ale 2016 1,8
Aneby 1990 0,5
Aneby 2000 0,4
Aneby 2005 0,9
Aneby 2010 0,1
Aneby 2011 0,1
Aneby 2012 0,1
Aneby 2013 0,1
Aneby 2014 0,1
Aneby 2015 0,1
Aneby 2016 0,1
Askersund 1990 5,3
Askersund 2000 2,3
Askersund 2005 2,5
Askersund 2010 2,1
Askersund 2011 2,3
Askersund 2012 1,9
Askersund 2013 2,1
Askersund 2014 1,9
Askersund 2015 1,4
Askersund 2016 2,0
Avesta 1990 6,7
Avesta 2000 10,1
Avesta 2005 10,8
Avesta 2010 5,5
Avesta 2011 6,1
Avesta 2012 5,4
Avesta 2013 5,2
Avesta 2014 5,0
Avesta 2015 5,7
Avesta 2016 5,9
Boden 1990 0,0
Boden 2000 0,0
Boden 2005 0,0
Boden 2010 0,0
Boden 2011 0,0
Boden 2012 0,0
Boden 2013 0,0
Boden 2014 0,1
Boden 2015 0,1
Boden 2016 0,0
Bollebygd 2000 0,2
Bollebygd 2005 0,0
Bollebygd 2010 0,1
Bollebygd 2011 0,1
Bollebygd 2012 0,1
Bollebygd 2013 0,1
Bollebygd 2014 0,1
Bollebygd 2015 0,1
Bollebygd 2016 0,1
Bollnäs 1990 0,3
Bollnäs 2000 0,4
Bollnäs 2005 0,2
Bollnäs 2010 0,2
Bollnäs 2011 0,1
Bollnäs 2012 0,1
Bollnäs 2013 0,1
Bollnäs 2014 0,1
Bollnäs 2015 0,1
Bollnäs 2016 0,1
Borgholm 1990 0,1
Borgholm 2000 0,3
Borgholm 2005 0,0
Borgholm 2010 0,1
Borgholm 2011 0,0
Borgholm 2012 0,0
Borgholm 2013 0,1
Borgholm 2014 0,1
Borgholm 2015 0,0
Borgholm 2016 0,0
Borås 1990 0,6
Borås 2000 0,5
Borås 2005 0,3
Borås 2010 0,1
Borås 2011 0,2
Borås 2012 0,1
Borås 2013 0,1
Borås 2014 0,1
Borås 2015 0,1
Borås 2016 0,1
Burlöv 1990 6,5
Burlöv 2000 2,4
Burlöv 2005 1,1
Burlöv 2010 1,4
Burlöv 2011 1,8
Burlöv 2012 1,7
Burlöv 2013 1,4
Burlöv 2014 1,4
Burlöv 2015 1,2
Burlöv 2016 1,4
Degerfors 1990 3,4
Degerfors 2000 4,9
Degerfors 2005 5,6
Degerfors 2010 3,1
Degerfors 2011 3,2
Degerfors 2012 3,4
Degerfors 2013 3,1
Degerfors 2014 4,0
Degerfors 2015 3,7
Degerfors 2016 3,7
Ekerö 1990 0,1
Ekerö 2000 0,1
Ekerö 2005 0,0
Ekerö 2010 0,0
Ekerö 2011 0,0
Ekerö 2012 0,0
Ekerö 2013 0,0
Ekerö 2014 0,0
Ekerö 2015 0,0
Ekerö 2016 0,0
Eksjö 1990 0,2
Eksjö 2000 0,2
Eksjö 2005 0,0
Eksjö 2010 0,1
Eksjö 2011 0,1
Eksjö 2012 0,1
Eksjö 2013 0,1
Eksjö 2014 0,1
Eksjö 2015 0,1
Eksjö 2016 0,1
Enköping 1990 0,3
Enköping 2000 0,2
Enköping 2005 0,2
Enköping 2010 0,2
Enköping 2011 0,2
Enköping 2012 0,1
Enköping 2013 0,1
Enköping 2014 0,2
Enköping 2015 0,1
Enköping 2016 0,2
Eskilstuna 1990 0,5
Eskilstuna 2000 0,7
Eskilstuna 2005 0,7
Eskilstuna 2010 0,3
Eskilstuna 2011 0,3
Eskilstuna 2012 0,2
Eskilstuna 2013 0,2
Eskilstuna 2014 0,3
Eskilstuna 2015 0,2
Eskilstuna 2016 0,3
Eslöv 1990 3,5
Eslöv 2000 3,5
Eslöv 2005 2,7
Eslöv 2010 4,1
Eslöv 2011 4,0
Eslöv 2012 4,3
Eslöv 2013 4,1
Eslöv 2014 3,6
Eslöv 2015 3,2
Eslöv 2016 3,8
Falkenberg 1990 1,4
Falkenberg 2000 0,6
Falkenberg 2005 0,4
Falkenberg 2010 0,5
Falkenberg 2011 0,4
Falkenberg 2012 0,5
Falkenberg 2013 0,4
Falkenberg 2014 0,3
Falkenberg 2015 0,3
Falkenberg 2016 0,4
Gnesta 2000 0,1
Gnesta 2005 0,0
Gnesta 2010 0,0
Gnesta 2011 0,0
Gnesta 2012 0,0
Gnesta 2013 0,1
Gnesta 2014 0,0
Gnesta 2015 0,0
Gnesta 2016 0,1
Gotland 1990 29,0
Gotland 2000 30,4
Gotland 2005 30,3
Gotland 2010 28,7
Gotland 2011 30,1
Gotland 2012 32,1
Gotland 2013 29,5
Gotland 2014 29,0
Gotland 2015 32,2
Gotland 2016 30,3
Gävle 1990 1,4
Gävle 2000 0,8
Gävle 2005 0,9
Gävle 2010 2,2
Gävle 2011 1,0
Gävle 2012 0,5
Gävle 2013 0,3
Gävle 2014 0,3
Gävle 2015 0,2
Gävle 2016 0,3
Hallsberg 1990 0,5
Hallsberg 2000 0,4
Hallsberg 2005 0,6
Hallsberg 2010 0,5
Hallsberg 2011 0,2
Hallsberg 2012 0,2
Hallsberg 2013 0,5
Hallsberg 2014 0,4
Hallsberg 2015 0,3
Hallsberg 2016 0,2
Halmstad 1990 2,7
Halmstad 2000 2,5
Halmstad 2005 2,6
Halmstad 2010 2,2
Halmstad 2011 2,0
Halmstad 2012 1,8
Halmstad 2013 0,6
Halmstad 2014 0,4
Halmstad 2015 0,4
Halmstad 2016 0,4
Hammarö 1990 7,5
Hammarö 2000 16,7
Hammarö 2005 17,7
Hammarö 2010 6,8
Hammarö 2011 4,8
Hammarö 2012 4,3
Hammarö 2013 3,7
Hammarö 2014 3,1
Hammarö 2015 3,5
Hammarö 2016 3,5
Haninge 1990 0,1
Haninge 2000 0,1
Haninge 2005 0,0
Haninge 2010 0,0
Haninge 2011 0,0
Haninge 2012 0,0
Haninge 2013 0,0
Haninge 2014 0,0
Haninge 2015 0,0
Haninge 2016 0,0
Haparanda 1990 0,1
Haparanda 2000 0,0
Haparanda 2005 0,0
Haparanda 2010 0,0
Haparanda 2011 0,0
Haparanda 2012 0,0
Haparanda 2013 0,0
Hedemora 1990 0,9
Hedemora 2000 0,8
Hedemora 2005 0,6
Hedemora 2010 0,5
Hedemora 2011 0,5
Hedemora 2012 0,4
Hedemora 2013 0,4
Hedemora 2014 0,3
Hedemora 2015 0,2
Hedemora 2016 0,4
Helsingborg 1990 2,0
Helsingborg 2000 1,6
Helsingborg 2005 1,0
Helsingborg 2010 0,9
Helsingborg 2011 0,9
Helsingborg 2012 1,0
Helsingborg 2013 0,9
Helsingborg 2014 0,7
Helsingborg 2015 0,7
Helsingborg 2016 0,7
Huddinge 1990 0,1
Huddinge 2000 0,3
Huddinge 2005 0,2
Huddinge 2010 0,2
Huddinge 2011 0,1
Huddinge 2012 0,1
Huddinge 2013 0,1
Huddinge 2014 0,1
Huddinge 2015 0,0
Huddinge 2016 0,0
Hudiksvall 1990 2,8
Hudiksvall 2000 4,3
Hudiksvall 2005 2,9
Hudiksvall 2010 1,7
Hudiksvall 2011 2,0
Hudiksvall 2012 2,6
Hudiksvall 2013 2,0
Hudiksvall 2014 0,3
Hudiksvall 2015 0,5
Hudiksvall 2016 0,8
Hylte 1990 12,1
Hylte 2000 6,1
Hylte 2005 7,1
Hylte 2010 3,1
Hylte 2011 2,5
Hylte 2012 2,4
Hylte 2013 1,5
Hylte 2014 1,2
Hylte 2015 1,2
Hylte 2016 1,2
Håbo 1990 2,2
Håbo 2000 2,1
Håbo 2005 1,6
Håbo 2010 1,2
Håbo 2011 1,2
Håbo 2012 1,4
Håbo 2013 1,2
Håbo 2014 1,2
Håbo 2015 1,1
Håbo 2016 1,1
Hällefors 1990 5,7
Hällefors 2000 3,5
Hällefors 2005 2,8
Hällefors 2010 0,6
Hällefors 2011 0,6
Hällefors 2012 0,5
Hällefors 2013 0,4
Hällefors 2014 1,8
Hällefors 2015 2,6
Hällefors 2016 2,4
Härnösand 1990 2,0
Härnösand 2000 0,6
Härnösand 2005 0,5
Härnösand 2010 0,1
Härnösand 2011 0,0
Härnösand 2012 0,0
Härnösand 2013 0,0
Härnösand 2014 0,0
Härnösand 2015 0,0
Härnösand 2016 0,0
Höganäs 1990 7,1
Höganäs 2000 9,7
Höganäs 2005 8,7
Höganäs 2010 9,2
Höganäs 2011 8,8
Höganäs 2012 8,0
Höganäs 2013 8,5
Höganäs 2014 8,2
Höganäs 2015 7,8
Höganäs 2016 7,4
Högsby 1990 0,1
Högsby 2000 0,1
Högsby 2005 0,0
Högsby 2010 0,2
Högsby 2011 0,1
Högsby 2012 0,1
Högsby 2013 0,2
Högsby 2014 0,2
Högsby 2015 0,1
Högsby 2016 0,2
Hörby 1990 0,2
Hörby 2000 0,9
Hörby 2005 0,2
Hörby 2010 0,1
Hörby 2011 0,0
Hörby 2012 0,0
Hörby 2013 0,1
Hörby 2014 0,1
Hörby 2015 0,1
Hörby 2016 0,1
Höör 1990 0,2
Höör 2000 0,1
Höör 2005 0,0
Höör 2010 0,1
Höör 2011 0,0
Höör 2012 0,0
Höör 2013 0,0
Höör 2014 0,0
Höör 2015 0,0
Höör 2016 0,0
Jokkmokk 1990 0,1
Jokkmokk 2000 0,2
Jokkmokk 2005 0,5
Jokkmokk 2010 0,2
Jokkmokk 2011 0,1
Jokkmokk 2012 0,1
Jokkmokk 2013 0,2
Jokkmokk 2014 0,1
Jokkmokk 2015 0,2
Jokkmokk 2016 0,1
Jönköping 1990 0,3
Jönköping 2000 0,3
Jönköping 2005 0,1
Jönköping 2010 0,1
Jönköping 2011 0,1
Jönköping 2012 0,1
Jönköping 2013 0,1
Jönköping 2014 0,1
Jönköping 2015 0,1
Jönköping 2016 0,1
Kalix 1990 2,7
Kalix 2000 3,4
Kalix 2005 1,1
Kalix 2010 0,9
Kalix 2011 0,6
Kalix 2012 0,9
Kalix 2013 0,7
Kalix 2014 0,7
Kalix 2015 0,6
Kalix 2016 0,4
Karlshamn 1990 2,4
Karlshamn 2000 2,9
Karlshamn 2005 2,1
Karlshamn 2010 2,1
Karlshamn 2011 2,1
Karlshamn 2012 2,1
Karlshamn 2013 1,8
Karlshamn 2014 1,0
Karlshamn 2015 1,1
Karlshamn 2016 0,8
Karlskrona 1990 0,5
Karlskrona 2000 0,3
Karlskrona 2005 0,3
Karlskrona 2010 0,1
Karlskrona 2011 0,1
Karlskrona 2012 0,1
Karlskrona 2013 0,1
Karlskrona 2014 0,1
Karlskrona 2015 0,1
Karlskrona 2016 0,1
Karlstad 1990 1,0
Karlstad 2000 0,9
Karlstad 2005 0,2
Karlstad 2010 0,1
Karlstad 2011 0,1
Karlstad 2012 0,1
Karlstad 2013 0,1
Karlstad 2014 0,1
Karlstad 2015 0,1
Karlstad 2016 0,1
Klippan 1990 4,4
Klippan 2000 4,1
Klippan 2005 4,1
Klippan 2010 2,0
Klippan 2011 1,8
Klippan 2012 1,9
Klippan 2013 1,7
Klippan 2014 1,7
Klippan 2015 1,7
Klippan 2016 1,6
Kramfors 1990 2,1
Kramfors 2000 2,8
Kramfors 2005 1,5
Kramfors 2010 1,6
Kramfors 2011 1,3
Kramfors 2012 1,2
Kramfors 2013 0,9
Kramfors 2014 0,8
Kramfors 2015 0,7
Kramfors 2016 1,0
Kumla 1990 1,2
Kumla 2000 0,9
Kumla 2005 0,5
Kumla 2010 0,5
Kumla 2011 0,4
Kumla 2012 0,4
Kumla 2013 0,5
Kumla 2014 0,5
Kumla 2015 0,5
Kumla 2016 0,5
Kungsbacka 1990 0,2
Kungsbacka 2000 0,1
Kungsbacka 2005 0,1
Kungsbacka 2010 0,1
Kungsbacka 2011 0,0
Kungsbacka 2012 0,0
Kungsbacka 2013 0,0
Kungsbacka 2014 0,1
Kungsbacka 2015 0,0
Kungsbacka 2016 0,1
Kungsör 1990 0,6
Kungsör 2000 0,3
Kungsör 2005 0,0
Kungsör 2010 0,1
Kungsör 2011 0,1
Kungsör 2012 0,1
Kungsör 2013 0,1
Kungsör 2014 0,1
Kungsör 2015 0,1
Kungsör 2016 0,1
Kungälv 1990 0,2
Kungälv 2000 0,2
Kungälv 2005 0,2
Kungälv 2010 0,2
Kungälv 2011 0,1
Kungälv 2012 0,1
Kungälv 2013 0,1
Kungälv 2014 0,1
Kungälv 2015 0,1
Kungälv 2016 0,1
Kävlinge 1990 1,1
Kävlinge 2000 0,8
Kävlinge 2005 0,6
Kävlinge 2010 0,1
Kävlinge 2011 0,0
Kävlinge 2012 0,1
Kävlinge 2013 0,1
Kävlinge 2014 0,0
Kävlinge 2015 0,0
Kävlinge 2016 0,0
Laholm 1990 0,5
Laholm 2000 0,5
Laholm 2005 0,4
Laholm 2010 0,5
Laholm 2011 0,4
Laholm 2012 0,4
Laholm 2013 0,4
Laholm 2014 0,4
Laholm 2015 0,4
Laholm 2016 0,4
Laxå 1990 3,9
Laxå 2000 2,2
Laxå 2005 0,0
Laxå 2010 0,2
Laxå 2011 0,2
Laxå 2012 0,2
Laxå 2013 0,2
Laxå 2014 0,2
Laxå 2015 0,2
Laxå 2016 0,2
Lerum 1990 0,1
Lerum 2000 0,1
Lerum 2005 0,0
Lerum 2010 0,1
Lerum 2011 0,0
Lerum 2012 0,1
Lerum 2013 0,1
Lerum 2014 0,1
Lerum 2015 0,1
Lerum 2016 0,1
Ljungby 1990 0,5
Ljungby 2000 0,3
Ljungby 2005 0,1
Ljungby 2010 0,2
Ljungby 2011 0,2
Ljungby 2012 0,2
Ljungby 2013 0,2
Ljungby 2014 0,2
Ljungby 2015 0,2
Ljungby 2016 0,2
Ludvika 1990 0,6
Ludvika 2000 0,5
Ludvika 2005 2,0
Ludvika 2010 0,5
Ludvika 2011 0,6
Ludvika 2012 0,5
Ludvika 2013 0,6
Ludvika 2014 0,7
Ludvika 2015 0,9
Ludvika 2016 0,8
Luleå 1990 21,2
Luleå 2000 19,7
Luleå 2005 18,3
Luleå 2010 20,6
Luleå 2011 18,7
Luleå 2012 14,8
Luleå 2013 17,4
Luleå 2014 16,6
Luleå 2015 12,3
Luleå 2016 20,8
Mark 1990 0,9
Mark 2000 0,8
Mark 2005 0,5
Mark 2010 0,4
Mark 2011 0,4
Mark 2012 0,4
Mark 2013 0,3
Mark 2014 0,3
Mark 2015 0,1
Mark 2016 0,1
Mjölby 1990 0,5
Mjölby 2000 0,4
Mjölby 2005 0,3
Mjölby 2010 0,1
Mjölby 2011 0,1
Mjölby 2012 0,1
Mjölby 2013 0,1
Mjölby 2014 0,2
Mjölby 2015 0,2
Mjölby 2016 0,2
Munkfors 1990 0,8
Munkfors 2000 0,4
Munkfors 2005 0,0
Munkfors 2010 0,1
Munkfors 2011 0,1
Munkfors 2012 0,1
Munkfors 2013 0,1
Munkfors 2014 0,2
Munkfors 2015 0,1
Munkfors 2016 0,1
Mönsterås 1990 1,0
Mönsterås 2000 11,2
Mönsterås 2005 3,9
Mönsterås 2010 6,2
Mönsterås 2011 6,0
Mönsterås 2012 6,1
Mönsterås 2013 5,0
Mönsterås 2014 3,6
Mönsterås 2015 2,3
Mönsterås 2016 2,7
Nacka 1990 0,2
Nacka 2000 0,1
Nacka 2005 0,0
Nacka 2010 0,0
Nacka 2011 0,0
Nacka 2012 0,0
Nacka 2013 0,0
Nordanstig 1990 0,6
Nordanstig 2000 0,1
Nordanstig 2005 0,1
Nordanstig 2010 0,1
Nordanstig 2011 0,1
Nordanstig 2012 0,1
Nordanstig 2013 0,1
Nordanstig 2014 0,1
Nordanstig 2015 0,1
Nordanstig 2016 0,2
Norrtälje 1990 0,9
Norrtälje 2000 1,0
Norrtälje 2005 1,2
Norrtälje 2010 0,4
Norrtälje 2011 0,2
Norrtälje 2012 0,1
Norrtälje 2013 0,1
Norrtälje 2014 0,1
Norrtälje 2015 0,1
Norrtälje 2016 0,1
Nybro 1990 1,0
Nybro 2000 1,4
Nybro 2005 0,9
Nybro 2010 0,5
Nybro 2011 0,3
Nybro 2012 0,3
Nybro 2013 0,3
Nybro 2014 0,3
Nybro 2015 0,2
Nybro 2016 0,3
Nyköping 1990 1,1
Nyköping 2000 0,6
Nyköping 2005 0,0
Nyköping 2010 0,0
Nyköping 2011 0,0
Nyköping 2012 0,0
Nyköping 2013 0,0
Nyköping 2014 0,0
Nyköping 2015 0,0
Nyköping 2016 0,1
Nynäshamn 1990 3,0
Nynäshamn 2000 3,9
Nynäshamn 2005 2,2
Nynäshamn 2010 6,2
Nynäshamn 2011 4,6
Nynäshamn 2012 4,4
Nynäshamn 2013 5,0
Nynäshamn 2014 4,9
Nynäshamn 2015 4,5
Nynäshamn 2016 4,8
Ockelbo 1990 0,1
Ockelbo 2000 0,2
Ockelbo 2005 0,0
Ockelbo 2010 0,1
Ockelbo 2011 0,1
Ockelbo 2012 0,1
Ockelbo 2013 0,1
Ockelbo 2014 0,1
Ockelbo 2015 0,1
Ockelbo 2016 0,1
Orsa 1990 0,1
Orsa 2000 0,1
Orsa 2005 0,0
Orsa 2010 0,0
Orsa 2011 0,0
Orsa 2012 0,0
Orsa 2013 0,0
Orsa 2014 0,0
Orsa 2015 0,0
Oskarshamn 1990 0,8
Oskarshamn 2000 0,9
Oskarshamn 2005 1,0
Oskarshamn 2010 0,6
Oskarshamn 2011 0,5
Oskarshamn 2012 0,5
Oskarshamn 2013 0,6
Oskarshamn 2014 0,5
Oskarshamn 2015 0,5
Oskarshamn 2016 0,5
Robertsfors 1990 0,2
Robertsfors 2000 0,1
Robertsfors 2005 0,0
Robertsfors 2010 0,1
Robertsfors 2011 0,1
Robertsfors 2012 0,1
Robertsfors 2013 0,1
Robertsfors 2014 0,1
Robertsfors 2015 0,1
Robertsfors 2016 0,1
Ronneby 1990 0,5
Ronneby 2000 0,4
Ronneby 2005 0,3
Ronneby 2010 0,4
Ronneby 2011 0,3
Ronneby 2012 0,3
Ronneby 2013 0,3
Ronneby 2014 0,3
Ronneby 2015 0,2
Ronneby 2016 0,2
Sala 1990 0,2
Sala 2000 0,1
Sala 2005 0,0
Sala 2010 0,1
Sala 2011 0,1
Sala 2012 0,1
Sala 2013 0,1
Sala 2014 0,1
Sala 2015 0,1
Sala 2016 0,1
Sigtuna 1990 0,2
Sigtuna 2000 0,1
Sigtuna 2005 0,0
Sigtuna 2010 0,0
Sigtuna 2011 0,0
Sigtuna 2012 0,0
Sigtuna 2013 0,0
Sigtuna 2014 0,0
Sigtuna 2015 0,0
Sigtuna 2016 0,0
Simrishamn 1990 0,3
Simrishamn 2000 0,4
Simrishamn 2005 0,0
Simrishamn 2010 0,1
Simrishamn 2011 0,1
Simrishamn 2012 0,2
Simrishamn 2013 0,2
Simrishamn 2014 0,2
Simrishamn 2015 0,1
Simrishamn 2016 0,1
Smedjebacken 1990 7,2
Smedjebacken 2000 4,4
Smedjebacken 2005 5,6
Smedjebacken 2010 4,8
Smedjebacken 2011 5,2
Smedjebacken 2012 4,6
Smedjebacken 2013 4,2
Smedjebacken 2014 3,7
Smedjebacken 2015 3,7
Smedjebacken 2016 4,0
Sollefteå 1990 0,1
Sollefteå 2000 0,1
Sollefteå 2005 0,1
Sollefteå 2010 0,0
Sollefteå 2011 0,0
Sollefteå 2012 0,0
Sollefteå 2013 0,1
Sollefteå 2014 0,0
Sollefteå 2015 0,1
Sollefteå 2016 0,1
Solna 1990 0,2
Solna 2000 0,2
Solna 2005 0,1
Solna 2010 0,0
Solna 2011 0,0
Solna 2012 0,0
Solna 2013 0,1
Solna 2014 0,1
Solna 2015 0,1
Solna 2016 0,1
Sorsele 1990 0,1
Sorsele 2000 0,1
Sorsele 2005 0,1
Sorsele 2010 0,1
Sorsele 2011 0,1
Sorsele 2012 0,1
Sorsele 2013 0,1
Sorsele 2014 0,1
Sorsele 2015 0,2
Sorsele 2016 0,2
Stockholm 1990 0,3
Stockholm 2000 0,1
Stockholm 2005 0,1
Stockholm 2010 0,1
Stockholm 2011 0,1
Stockholm 2012 0,1
Stockholm 2013 0,1
Stockholm 2014 0,1
Stockholm 2015 0,1
Stockholm 2016 0,0
Strängnäs 1990 0,3
Strängnäs 2000 0,7
Strängnäs 2005 0,7
Strängnäs 2010 0,1
Strängnäs 2011 0,1
Strängnäs 2012 0,1
Strängnäs 2013 0,1
Strängnäs 2014 0,1
Strängnäs 2015 0,1
Strängnäs 2016 0,1
Strömstad 1990 0,3
Strömstad 2000 0,1
Strömstad 2005 0,0
Strömstad 2010 0,1
Strömstad 2011 0,1
Strömstad 2012 0,1
Strömstad 2013 0,1
Strömstad 2014 0,1
Strömstad 2015 0,0
Strömstad 2016 0,1
Sundbyberg 1990 0,2
Sundbyberg 2000 0,1
Sundbyberg 2005 0,0
Sundbyberg 2010 0,0
Sundbyberg 2011 0,0
Sundbyberg 2012 0,0
Sundbyberg 2013 0,0
Sundbyberg 2014 0,0
Sundbyberg 2015 0,0
Sundbyberg 2016 0,0
Sundsvall 1990 3,2
Sundsvall 2000 3,1
Sundsvall 2005 3,0
Sundsvall 2010 2,6
Sundsvall 2011 2,7
Sundsvall 2012 3,1
Sundsvall 2013 3,1
Sundsvall 2014 2,8
Sundsvall 2015 2,6
Sundsvall 2016 2,8
Sävsjö 1990 0,3
Sävsjö 2000 0,7
Sävsjö 2005 0,1
Sävsjö 2010 0,3
Sävsjö 2011 0,2
Sävsjö 2012 0,2
Sävsjö 2013 0,3
Sävsjö 2014 0,4
Sävsjö 2015 0,4
Sävsjö 2016 0,4
Söderhamn 1990 1,7
Söderhamn 2000 3,1
Söderhamn 2005 3,7
Söderhamn 2010 1,5
Söderhamn 2011 1,9
Söderhamn 2012 2,0
Söderhamn 2013 1,7
Söderhamn 2014 1,6
Söderhamn 2015 1,7
Söderhamn 2016 2,0
Söderköping 1990 0,2
Söderköping 2000 0,1
Söderköping 2005 0,0
Söderköping 2010 0,1
Söderköping 2011 0,1
Söderköping 2012 0,1
Söderköping 2013 0,1
Söderköping 2014 0,1
Söderköping 2015 0,1
Söderköping 2016 0,1
Södertälje 1990 0,5
Södertälje 2000 0,3
Södertälje 2005 0,4
Södertälje 2010 0,4
Södertälje 2011 0,3
Södertälje 2012 0,3
Södertälje 2013 0,3
Södertälje 2014 0,3
Södertälje 2015 0,3
Södertälje 2016 0,3
Timrå 1990 2,5
Timrå 2000 7,8
Timrå 2005 4,1
Timrå 2010 4,6
Timrå 2011 3,7
Timrå 2012 1,2
Timrå 2013 1,3
Timrå 2014 0,8
Timrå 2015 1,1
Timrå 2016 1,9
Torsås 1990 0,1
Torsås 2000 0,1
Torsås 2005 0,2
Torsås 2010 0,1
Torsås 2011 0,1
Torsås 2012 0,1
Torsås 2013 0,1
Torsås 2014 0,1
Torsås 2015 0,1
Torsås 2016 0,1
Trosa 2000 0,1
Trosa 2005 0,0
Trosa 2010 0,0
Trosa 2011 0,0
Trosa 2012 0,0
Trosa 2013 0,1
Trosa 2014 0,0
Trosa 2015 0,0
Trosa 2016 0,1
Tyresö 1990 0,1
Tyresö 2000 0,1
Tyresö 2005 0,0
Tyresö 2010 0,0
Tyresö 2011 0,0
Tyresö 2012 0,0
Tyresö 2013 0,0
Tyresö 2014 0,0
Tyresö 2015 0,0
Tyresö 2016 0,0
Töreboda 1990 0,5
Töreboda 2000 0,6
Töreboda 2005 0,8
Töreboda 2010 0,6
Töreboda 2011 0,6
Töreboda 2012 0,6
Töreboda 2013 0,6
Uddevalla 1990 0,1
Uddevalla 2000 0,2
Uddevalla 2005 0,1
Uddevalla 2010 0,1
Uddevalla 2011 0,1
Uddevalla 2012 0,1
Uddevalla 2013 0,1
Uddevalla 2014 0,1
Uddevalla 2015 0,0
Uddevalla 2016 0,1
Upplands-Bro 1990 0,2
Upplands-Bro 2000 0,5
Upplands-Bro 2005 0,4
Upplands-Bro 2010 0,4
Upplands-Bro 2011 0,3
Upplands-Bro 2012 0,3
Upplands-Bro 2013 0,3
Upplands-Bro 2014 0,3
Upplands-Bro 2015 0,3
Upplands-Bro 2016 0,3
Uppvidinge 1990 0,7
Uppvidinge 2000 0,8
Uppvidinge 2005 0,3
Uppvidinge 2010 0,3
Uppvidinge 2011 0,3
Uppvidinge 2012 0,3
Uppvidinge 2013 0,4
Uppvidinge 2014 0,4
Uppvidinge 2015 0,4
Uppvidinge 2016 0,4
Vaggeryd 1990 0,3
Vaggeryd 2000 1,0
Vaggeryd 2005 0,9
Vaggeryd 2010 1,4
Vaggeryd 2011 1,4
Vaggeryd 2012 1,5
Vaggeryd 2013 1,5
Vaggeryd 2014 1,5
Vaggeryd 2015 1,5
Vaggeryd 2016 1,3
Varberg 1990 1,3
Varberg 2000 0,6
Varberg 2005 0,7
Varberg 2010 0,6
Varberg 2011 0,3
Varberg 2012 0,2
Varberg 2013 0,2
Varberg 2014 0,6
Varberg 2015 0,3
Varberg 2016 0,3
Vårgårda 1990 0,4
Vårgårda 2000 0,6
Vårgårda 2005 0,8
Vårgårda 2010 0,5
Vårgårda 2011 0,4
Vårgårda 2012 0,3
Vårgårda 2013 0,3
Vårgårda 2014 0,4
Vårgårda 2015 0,3
Vårgårda 2016 0,4
Värmdö 1990 0,2
Värmdö 2000 0,2
Värmdö 2005 0,2
Värmdö 2010 0,1
Värmdö 2011 0,1
Värmdö 2012 0,1
Värmdö 2013 0,1
Värmdö 2014 0,1
Värmdö 2015 0,0
Värmdö 2016 0,0
Värnamo 1990 0,7
Värnamo 2000 0,6
Värnamo 2005 0,4
Värnamo 2010 0,4
Värnamo 2011 0,5
Värnamo 2012 0,5
Värnamo 2013 0,5
Värnamo 2014 0,4
Värnamo 2015 0,4
Värnamo 2016 0,4
Västervik 1990 0,5
Västervik 2000 0,3
Västervik 2005 0,5
Västervik 2010 0,2
Västervik 2011 0,2
Västervik 2012 0,2
Västervik 2013 0,1
Västervik 2014 0,1
Västervik 2015 0,1
Västervik 2016 0,1
Ystad 1990 2,4
Ystad 2000 2,7
Ystad 2005 2,2
Ystad 2010 0,2
Ystad 2011 0,2
Ystad 2012 0,2
Ystad 2013 0,2
Ystad 2014 0,2
Ystad 2015 0,2
Ystad 2016 0,1
Ånge 1990 1,4
Ånge 2000 2,8
Ånge 2005 3,9
Ånge 2010 3,1
Ånge 2011 2,9
Ånge 2012 2,5
Ånge 2013 2,5
Ånge 2014 3,7
Ånge 2015 3,1
Ånge 2016 2,5
Älmhult 1990 0,8
Älmhult 2000 0,7
Älmhult 2005 0,5
Älmhult 2010 0,7
Älmhult 2011 0,7
Älmhult 2012 0,8
Älmhult 2013 0,8
Älmhult 2014 0,9
Älmhult 2015 0,9
Älmhult 2016 0,9
Ängelholm 1990 0,2
Ängelholm 2000 0,2
Ängelholm 2005 0,0
Ängelholm 2010 0,1
Ängelholm 2011 0,1
Ängelholm 2012 0,1
Ängelholm 2013 0,1
Ängelholm 2014 0,1
Ängelholm 2015 0,1
Ängelholm 2016 0,1
Öckerö 1990 0,1
Öckerö 2000 0,1
Öckerö 2005 0,0
Öckerö 2010 0,0
Öckerö 2011 0,0
Öckerö 2012 0,0
Öckerö 2013 0,0
Öckerö 2014 0,0
Öckerö 2015 0,0
Öckerö 2016 0,0
Örnsköldsvik 1990 7,9
Örnsköldsvik 2000 4,7
Örnsköldsvik 2005 3,0
Örnsköldsvik 2010 1,4
Örnsköldsvik 2011 1,5
Örnsköldsvik 2012 2,3
Örnsköldsvik 2013 1,4
Örnsköldsvik 2014 1,2
Örnsköldsvik 2015 1,3
Örnsköldsvik 2016 1,4
Österåker 1990 0,1
Österåker 2000 0,1
Österåker 2005 0,0
Österåker 2010 0,0
Österåker 2011 0,0
Österåker 2012 0,0
Österåker 2013 0,0
Österåker 2014 0,0
Österåker 2015 0,0
Österåker 2016 0,0
Östra Göinge 1990 0,4
Östra Göinge 2000 0,4
Östra Göinge 2005 0,3
Östra Göinge 2010 0,1
Östra Göinge 2011 0,1
Östra Göinge 2012 0,1
Östra Göinge 2013 0,2
Östra Göinge 2014 0,2
Östra Göinge 2015 0,1
Östra Göinge 2016 0,1
Övertorneå 1990 0,3
Övertorneå 2000 0,3
Övertorneå 2005 0,0
Övertorneå 2010 0,1
Övertorneå 2011 0,1
Övertorneå 2012 0,1
Övertorneå 2013 0,1
Övertorneå 2014 0,1
Övertorneå 2015 0,1
Övertorneå 2016 0,1
Riket 1990 2,1
Riket 2000 2,1
Riket 2005 1,9
Riket 2010 1,8
Riket 2011 1,6
Riket 2012 1,6
Riket 2013 1,5
Riket 2014 1,5
Riket 2015 1,5
Riket 2016 1,4
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

Kommentar

Utsläppen från industrisektorn bland Ekokommunerna domineras av Cementa på Gotland och SSAB i Luleå. Ekokommunernas samlade utsläpp från industrier ökade under 2016, jämfört med 2015 skedde det en ökning med 14 procent vilket nästan helt uteslutande Luleå står för. Exkluderar man Luleå ligger ökningen istället på 0,4 procent. Utsläppen i Luleå var dock ovanligt låga 2015 vilket kan förklaras av renovering av en masugn på SSAB vilket gjort att SSAB i Luleå inte kunnat haft full produktion.

EU:s mål för utsläppshandeln är att minska utsläppen med 21 procent till 2020 och 43 procent till 2030 jämfört med 2005 års värden. Detta kan jämföras med SEKOMs samlade utsläpp från industrier, även inklusive industrier utanför utsläppshandeln, har minskat med 16 procent (1 miljon ton) sedan 2005.

Sedan 1990 har utsläppen minskat med 27 procent (knappt 2 miljoner ton). Räknat per invånare motsvarar det nästan 40 procent av utsläppen.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Dokument

Underlag från Nationella emissionsdatabasen via RUS

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-10-31