Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Nyköping

De kommunala högstadieskolorna slogs år 2015 samman till en (antalet skolor minskade då från 93 till 85), vilket påverkar procentsatsen för året. I själva verket hade antalet certifierade skolor endast ökat med en jämfört med 2014 (från 33 till 34 st).

Nyckeltalet omfattar kommunala gymnasie-, grund- och förskolor samt friskolor, kooperativ etc. Uppgifter om antalet skolor och förskolor i kommunen har hämtats från Skolverket. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ges även programvis och inte per skola enligt Skolverkets upplägg, vilket innebär att nyckeltalet blir lite missvisande då en gymnasieskola ofta har flera program. Men i nuläget är ingen högstadieskola eller gymnasieskola certifierad i kommunen.

Övergripande

Knappt 17 procent av skolorna i ekokommunerna är diplomerade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling, vilket är lägre än de två senaste åren. Under 2017 skedde en markant minskning vilket berodde till stor del på att Håll Sverige Rent tog bort de verksamheter som inte har varit aktiva på länge i sitt arbete med Grön Flagg. Dock fortsatte minskningen även 2018. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på knappt 16 procent.

Andelen skiljer stort mellan kommunerna. 15 ekokommuner saknar helt diplomerade skolor och förskolor (vilket är två flera än föregående år) medan i tio kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna diplomerats. De tre ekokommuner med högst andel diplomerade verksamheter är Hudiksvall, Härnösand och Ystad.

Tillståndsklassning

>50 %
20–50 %
10–20 %
<10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-08-29