Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Knappt 18 procent av skolorna i ekokommunerna är diplomerade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling, vilket är lägre än tidigare år. Minskningen beror till stor del på att Håll Sverige Rent har tagit bort de verksamheter som inte har varit aktiva på länge i sitt arbete med Grön Flagg. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på 16 procent. Andelen skiljer stort mellan kommunerna. 13 ekokommuner saknar helt diplomerade skolor och förskolor medan i tio kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna diplomerats. De tre ekokommuner med högst andel diplomerade verksamheter är Borås, Härnösand och Hedemora.

Verksamheter med Grön flagg omfattar från och med 2014 även verksamheter som är på väg mot sin första Grön Flagg-certifiering.

Tillståndsklassning

>50 %
20–50 %
10–20 %
<10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-11-05