Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Mätområde Datum Värde (%)
Härnösand 2005 0
Härnösand 2007 17
Härnösand 2008 14
Härnösand 2009 10
Härnösand 2010 12
Härnösand 2011 13
Härnösand 2012 15
Härnösand 2013 15
Härnösand 2014 38
Härnösand 2015 26
Härnösand 2016 71
Härnösand 2017 72
Härnösand 2018 74
Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Härnösand

Målet är att alla barn och elever i Härnösand ska gå i en förskola, skola eller fritidshem som har miljöcertifiering. Målet beräknas nås under år 2018.

Övergripande

Knappt 17 procent av skolorna i ekokommunerna är diplomerade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling, vilket är lägre än de två senaste åren. Under 2017 skedde en markant minskning vilket berodde till stor del på att Håll Sverige Rent tog bort de verksamheter som inte har varit aktiva på länge i sitt arbete med Grön Flagg. Dock fortsatte minskningen även 2018. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på knappt 16 procent.

Andelen skiljer stort mellan kommunerna. 15 ekokommuner saknar helt diplomerade skolor och förskolor (vilket är två flera än föregående år) medan i tio kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna diplomerats. De tre ekokommuner med högst andel diplomerade verksamheter är Hudiksvall, Härnösand och Ystad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08