Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Mätområde Datum Värde (%)
Halmstad 2003 10
Halmstad 2004 10
Halmstad 2005 10
Halmstad 2006 9
Halmstad 2007 11
Halmstad 2008 13
Halmstad 2009 10
Halmstad 2010 15
Halmstad 2011 5
Halmstad 2012 8
Halmstad 2013 4
Halmstad 2014 5
Halmstad 2015 6
Halmstad 2016 4
Halmstad 2017 3
Halmstad 2018 2
Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Knappt 17 procent av skolorna i ekokommunerna är diplomerade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling, vilket är lägre än de två senaste åren. Under 2017 skedde en markant minskning vilket berodde till stor del på att Håll Sverige Rent tog bort de verksamheter som inte har varit aktiva på länge i sitt arbete med Grön Flagg. Dock fortsatte minskningen även 2018. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på knappt 16 procent.

Andelen skiljer stort mellan kommunerna. 15 ekokommuner saknar helt diplomerade skolor och förskolor (vilket är två flera än föregående år) medan i tio kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna diplomerats. De tre ekokommuner med högst andel diplomerade verksamheter är Hudiksvall, Härnösand och Ystad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08