Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Mätområde Datum Värde (%)
Eksjö 2003 4
Eksjö 2004 4
Eksjö 2005 4
Eksjö 2006 4
Eksjö 2007 0
Eksjö 2009 0
Eksjö 2010 4
Eksjö 2011 4
Eksjö 2012 4
Eksjö 2013 3
Eksjö 2014 3
Eksjö 2015 4
Eksjö 2016 3
Eksjö 2017 3
Eksjö 2018 3
Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Knappt 17 procent av skolorna i ekokommunerna är diplomerade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling, vilket är lägre än de två senaste åren. Under 2017 skedde en markant minskning vilket berodde till stor del på att Håll Sverige Rent tog bort de verksamheter som inte har varit aktiva på länge i sitt arbete med Grön Flagg. Dock fortsatte minskningen även 2018. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på knappt 16 procent.

Andelen skiljer stort mellan kommunerna. 15 ekokommuner saknar helt diplomerade skolor och förskolor (vilket är två flera än föregående år) medan i tio kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna diplomerats. De tre ekokommuner med högst andel diplomerade verksamheter är Hudiksvall, Härnösand och Ystad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08