Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

SEKOM-medel
Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Lite drygt 20 procent av skolorna i ekokommunerna är diplomerade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling, vilket är samma resultat som 2015. Ekokommunerna är något bättre än riket totalt som ligger på 19 procent. Andelen skiljer stort mellan kommunerna. Elva ekokommuner saknar helt diplomerade skolor och förskolor medan i 15 kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna diplomerats. De tre ekokommunerna med högst andel diplomerade verksamheter är Hedemora (92 procent), Borås (81 procent) och Upplands-Bro (76 procent).

Verksamheter med Grön flagg omfattar från och med 2014 även verksamheter som är på väg mot sin första Grön Flagg-certifiering.

Tillståndsklassning

  >50 %
  20–50 %
  10–20 %
  <10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-06