Ekologiska livsmedel

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum.

Kommentar

Upplands-Bro

Målet är att nå 50% i inköp av ekologiska livsmedel till 2020. År 2018 har vi nått till ca 46% vilket innebär en ökning med nära 11 procentenheter från 2017. Denna ökning har uppnåtts genom ett fokus på fler ekologiska livsmedel vid den senaste livsmedelsupphandlingen samt en satsning på att säsongsanpassa menyerna för kostverksamheten.

Övergripande

Andelen ekologiska livsmedel har ökat år för år och är nu uppe i 31 procent som medel bland ekokommunerna. Medel bland alla Sveriges kommuner och landsting är 36 procent. Antal medlemsorganisationer som köper in 36 procent eller mer är 30 stycken. På topp ligger Nyköping och Södertälje på 55 procent, därefter Eskilstuna, Eslöv och Landstinget i Uppsala län på 52 procent.

I den nya livsmedelstrategin som har tagits fram finns ett nytt nationellt mål att den offentliga sektorn ska ha 60 procent ekologiska livsmedel år 2030.

Tillståndsklassning

>60 %
35–60 %
20–35 %
10–20 %
<10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-25