Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)
Varberg 2003 686
Varberg 2004 1340
Varberg 2005 1280
Varberg 2006 1500
Varberg 2007 1580
Varberg 2010 1530
Varberg 2011 1310
Varberg 2012 1230
Varberg 2013 1040
Varberg 2014 903
Varberg 2015 694
Varberg 2016 675
Varberg 2017 604
Varberg 2018 726
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Varberg

För privata fordon och externa hyrbilar har antagandet 50% bensin- och 50% dieselfordon gjorts.

Förändring i beräkning kring antal körda mil med egen bil, dvs milersättning har gjorts mellan 2017 - 2018. Vilket påverkar nyckeltalet.

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor ökade under 2018 bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 159 till 3 774 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Hallsberg och Upplands-Bro.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 minskade energiåtgången något.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08