Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

SEKOM-medel
Hylte
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Mängden transportenergi för tjänsteresor med bil ser ut att ha minskat bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna 2016, från 0,095 till 1730 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Söderköping och Kumla.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2015 och 2016 minskade energiåtgången med fem procent.

Tillståndsklassning

  >1200 kWh/årsarbetare
  900–1200 kWh/årsarbetare
  600–900 kWh/årsarbetare
  300–600 kWh/årsarbetare
  <300 kWh/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-27