Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Gnesta

Fordonsflottan har ändrats en del sedan 2012.
2015. Trots att Gnesta kommun satsat på ett antal laddhybrider har energianvändningen ökat. En förklaring är att hemtjänsten tagit över ett större antal vårdtagare från ett privat vårdbolag.Utan att kunna bekräfta exakta tal så uppger hemtjänsten ett ökande antal vårdtagare med stora behov vilket innebär flera besök per dag på landsbygden.
2016. En liten förbättring. Något på grund av laddhybrider men troligen mest på fler anställda att slå ut resorna på. De stora resemängderna är hemtjänst och hemsjukvård och dess kan svårligen påverkas.
2017. Ökar igen! Arbetet med bilpoler ger förhoppningsvis ett genomslag 2018
2018 Något färre årsarbetare. Ett antal bilar utbytta under året till rena elbilar och laddhybrider

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor ökade under 2018 bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 159 till 3 774 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Hallsberg och Upplands-Bro.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 minskade energiåtgången något.

Tillståndsklassning

>1200 kWh/årsarbetare
900–1200 kWh/årsarbetare
600–900 kWh/årsarbetare
300–600 kWh/årsarbetare
<300 kWh/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08